Elleve ganger tidligere har Hadelandskonferansen blitt arrangert, med ulike temaer hvert år. I fjor var temaet ”Bærekraft”, og i år skal det dykkes enda dypere ned i en viktig del av dette begrepet, nemlig “Sosial bærekraft”. Konferansen arrangeres av Hadelandshagen AS, i samarbeid med blant andre Regionrådet for Hadeland. 

Dyktige foredragsholdere

I årets program står det: “Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. For å få til dette må vi nettopp skape et samfunns- og ikke minst arbeidsliv med rom for alle, en mangfoldig yrkesarena. Årets program gir perspektiver på dette fra en god line-up av dyktige foredragsholdere.”
Disse er:
Jan Christian Vestre: “Sosial bærekraft lønner seg”
Abid Raja: “Min skyld – en historie om frigjøring”
Kimiya Sajjadi: “Mangfold og inkludering – slik oppnår du resultater”
Ulf Andersen: “Fire utfordringer for Hadeland”
Lars Erik Lund: “Fremtidens arbeidsliv”
Hanne Ek: “Hvordan lese næringslivets fotavtrykk?”
Lars Jacob Pedersen og Sveinung Jørgensen: “Hvorfor er sosial bærekraft viktig?”

I tillegg vil flere lokale virksomheter presentere sitt arbeid innen året tema. Operastjernen Eli Kristin Hanssveen står for underholdningsinnslagene.

Filmer med sterke historier

I løpet av konferansedagen blir det vist seks filmer som forteller sterke historier. Her møter vi noen som har stått overfor store utfordringer, men som har funnet en løsning, enten med hjelp fra andre, eller ved egen kreativitet og kraft. Dette blir sterke møter som tydelig viser hvorfor sosial bærekraft er så viktig. Filmene er laget av Hadelandshagen og Regionrådet for Hadeland, med regi Monica Celius, film og klipp ved Enjoy Media og musikk ved Jonas Raabe. Filmene er laget med støtte fra SpareBank 1-stiftelsen Gran og SpareBank 1-stiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal.