Regionrådet er en møteplass for politisk ledelse i de to kommunene og fylkene. Fylkene bruker også regionrådet som et kontaktledd inn mot kommunen på flere ulike områder. I tillegg har regionrådet god kontakt med omkringliggende regioner som Ringeriksregionen, Gjøvikregionen og Gardermoregionen samt Nittedal kommune. Ved siden av programmet «Hadeland nært og naturlig» jobber regionrådet med temaer innen infrastruktur (samferdsel, kraft / nett-tilgang), kompetanse / skole, bærekraft, næringsutvikling og andre viktige områder innen samfunnsutviklingen som berører kommunene.

Regionrådet gir høringssvar i ulike saker. Regionrådet er også representert på følgende møteplasser:

• Osloregionen - styringsgruppe (politisk), administrativ koordineringsgruppe og faggruppe
• AU Stor Oslo nord
• Østlandssamarbeidet
• Kompetanseforum Hadeland
• Viken Trafikksikkerhetsutvalg
• Landbrukets fagråd
• Nordmarkarådet
• Regionkoordinatorsamlinger Viken
• Regionkoordinatorsamlinger Innlandet

Administrasjonen i Regionrådet er samlokalisert med Hadelandshagen og har kontorer i Gran sentrum og i Sagparken på Harestua.