Det har til tider vært høy aktivitet ved huset på Harestua, hvor en familie på seks snart kan glede seg over et ferdig oppgradert og oppusset uterom.

Utgangspunktet var et prosjekt som helt klart kunne trenge litt hjelp, og allerede den første uken inn i arbeidene, begynte uterommet å ta ny form. Gast har gjort en stor jobb med gravearbeider, steinlegging og tilrettelegging for garasje. Feiring har levert i underkant av 40 tonn masse til grunnarbeid. Byggservice har bygget nytt inngangsparti, samt rekkverk og tak på terrassen. Montér har levert materialene.

I hele prosessen har vi sett en imponerende innsats fra alle de dyktige håndverkerne og fagarbeiderne som har vært i sving. Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet!