Politiets fellestjenester (PFT) har et nasjonalt ansvar for at politiet har riktige produkter og tjenester til å løse sitt samfunnsoppdrag. Materiellavdelingen er politiets nasjonale kompetansesenter innen materiell og logistikk, og i tett samarbeid med brukerne utvikler de materiell til bruk i politiets arbeid med å bekjempe og forebygge kriminalitet.

PFT ble etablert på Jaren i 1989, og flyttet til sine nåværende lokaler i Mohagan i 2010, der de i dag har ca 70 medarbeidere. I tillegg er de samlokalisert med ca 30 medarbeidere fra Politiets IT-enhet (PIT), som jobber med kommunikasjonsutstyr, kontrollrom og lignende. Nå er det behov for flere ingeniører.

– Per i dag har vi to til tre ledige ingeniørstillinger, hvor en er innen fagområde maktmidler, med fokus på våpen, ammunisjon og ballistikk, og en til to stillinger er tverrfaglig arbeid mellom avdelingens tekniske fagområder, sier seksjonsleder Dag Willy Minsås.

Avanserte verktøy

PFT er en kunnskapsbedrift, og deres bidrag til Politiet er kompetanse og teknologi. PFT Jaren jobber i hovedsak med politispesifikt materiell, som leveranse og drift av alt fra kjøretøy, våpen, ammunisjon, skuddbeskyttende verneutstyr, uniformer, droner og fartsmålerutstyr. Og verktøyene blir stadig mer avanserte og effektive.

Ifølge Minsås har nye droner bidratt til mer enn 60 funn i redningsaksjoner i løpet av et år. 
– Bak suksessen ligger mye arbeid på teknisk side med å sikre at verktøyene dekker politiets behov, og at sikkerhet og funksjonalitet er ivaretatt, sier seksjonslederen.

Han understreker også viktigheten av at kompetansen innen det merkantile og juridiske ivaretar at konkurranser og avtaler gjennomføres etter lovverkets krav, at logistikk sørger for at utstyr kommer frem til bruker, og kommunikasjon sørger for korrekt informasjon internt og til samfunnet for øvrig.