Nettsiden Hei Hadeland samler lokal og regional informasjon, slik at det blir enkelt tilgjengelig og anvendelig for brukerne. I portalen finner man både saker under ulike kategorier som "Kultur" eller “Familie og barn,” og arrangementskalenderen “Hva skjer”.  Det er også mulig å søke opp arrangementer i den delen av Hadeland man befinner seg, eller ønsker å dra.

- Hei Hadeland er for oss en hjertesak, og et produkt skapt av et felles driv om å skape noe unikt lokalt, sier prosjektleder Aldina Pervanic.

Et variert team

Det er et større team som står bak nyvinningen, og de mange bidragsyterne er spredt geografisk og har ulike interessefelt. En av dem er Bård «Bobby» Brørby, og han mener at et slikt nettsted lenge har vært etterlengtet.

- Da jeg fikk høre om dette var min første tanke at hvis jeg fikk en mulighet så ville jeg gjerne bidra inn i prosjektet. Her kan jeg bidra med min kunnskap og mine erfaringer som en innbarka Hadelending, sier Bård.

Noen av de andre i teamet er Beate Hurum Berg, Caroline N. Johnsrud, Tonje Sommerset, Jon Christen Bjone, Linn Werner og Guro Lomsdalen Næss.

Torstein Tjørstad Nybø, arrangementsansvarlig ved kulturkontoret for Lunner og Gran, synes det er bra at det nå foreligger en offentlig arrangementskalender for Hadeland som ikke krever abonnement, login eller ulike sosiale medier-kontoer.

- Hei Hadeland vil gjøre det enklere for tilreisende å finne samlet inspirasjon, og ikke minst blir det lettere for oss som bor her å ta i bruk kortreiste opplevelser vi vanligvis ikke benytter oss av, sier han.

Flere kalendere i én

Tidligere var det en egen arrangementskalender via avisen Hadeland, men denne ble avviklet i 2021. Frivilligsentralene har egne sider med kalender for frivilligheten, Hadeland kultursal har kalender for sine arrangementer og på nettsiden til Visit Øst-Norge samles hendelser som er relevante for tilreisende. 

Hei Hadeland har som ambisjon å samarbeide med de andre aktørene slik at man nå skal finne alt på ett sted. Allerede ved lansering var informasjon fra flere av disse kalenderne inne i Hei Hadeland, og portalen vil stadig bli utvidet med innhold.

Merkevarebygging

Bak Hei Hadeland står det lokale byrået Studio Hei, som tidligere i år vant en anbudskonkurranse om å arbeide med markedsføring  og merkevarebygging for regionrådet for Hadeland i 2023, under programmet Nært og naturlig. Portalen er ikke en del av jobben for regionrådet, men den kan bli en viktig inngangsport for dem som ikke kjenner så godt til regionen fra før.