Hadelandshagen (Gran og Harestua) og Pan Innovasjon (Hønefoss) jobber for å være en samarbeidspartner for næringsutvikling og -vekst i regionen.

Hadelandshagen har etablert møteplasser for næringsliv og det offentlige gjennom Hadelandskonferansen, nettverkssamlinger, frokostmøter, og et variert kurstilbud. Hadelandshagen er også intiativtager og organisator for det treårige programmet "Bærekraft Hadeland". De tilbyr kontorlokaler i Gran sentrum og i Sagparken på Harestua.