Om Hadeland

Sentralt beliggende mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Sammen danner de Hadeland – et geografisk knutepunkt der natur, kulturlandskap og sentrumsmiljøer ligger side om side.Hadeland er et godt alternativ for alle som ønsker å bo i frodige omgivelser innenfor timesirkelen til hovedstaden, men regionen byr også på mange muligheter innen kommunegrensene. Regionen er et historisk kulturlandskap med spredt bosetning og tettsteder med det du trenger av handel og servicetilbud. Her kan du dyrke friluftsliv, ta del i et variert kulturtilbud og finne spennende alternativer innen arbeids- og næringsliv. Full barnehagedekning, et godt nettverk av skoler og trygge nærmiljøer gjør Hadeland spesielt egnet for barnefamilier. Her er det plass nok til å utfolde seg, både for små og store – i jobb-, skole- og fritidssammenheng.

På denne hjemmesiden kan du lese mer om Hadeland og hvilke muligheter som finnes i det grønne knutepunktet like nord for byen. Her er noen linker til andre nettsider med nyttig informasjon for deg som ønsker å oppleve, besøke eller etablere deg i regionen.

Linker:

Hadeland

Ringerike Reiseliv

www.ledigtomt.no

www.hadelandsjobb.no